aktuellt

Helt fantastiskt: Vår ansökan för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling gick igenom! Nu sprider vi kunskap, hopp och engagemang!

VÅRENS FOKUS

03.05.2019

Föreningen är som alltid öppen för medlemmarnas initiativ. I vår ligger vårt fokus på:

På Basilika i Landskrona hölls den nya styrelsens första möte. Vi avtackade Sofie Olovsson som ordförande och valde in Karin Salmson till posten. Firmatecknare jämte kassör Linn Alenius är fortsatt Anette Bergmasth.

ÅRSMÖTE 2019

31.03.2019

Årets årsmöte hålls digitalt och alla betalande medlemmar har rätt att rösta!