Vi söker projektledare med sexologisk kompetens till projektet Expedition hälsa - 40-60 %

20.09.2022

Expedition Hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som startade i mars 2022 och har sitt säte i Malmö. Projektets syfte är att säkerställa barns rätt till hälsa och utveckling, med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Det gör vi genom att tillsammans med barn i åldern 4-9 år ta fram ett pedagogiskt metodmaterial till personal inom förskola och skola. Projektet bidrar på detta sätt till att omsätta Barnkonventionen, som nu är lag i Sverige, till den dagliga pedagogiska verksamheten. Med stöd i forskning och med koppling till förskola och skolas styrdokument ska Expedition Hälsa arbeta med att underlätta och utveckla arbetet med undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Projektet samverkar med regionala och lokala aktörer som t ex och Pedagogisk Inspiration i Malmö Stad, samt med nationella aktörer så som RFSU.

Projektet ägs av föreningen Jämlikt.nu, en förening vars syfte är att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Projektet har 3-årig finansiering av Allmänna Arvsfonden och påbörjades 1 mars 2022.

Nu söker vi en projektledare med sexologisk kompetens!

Som projektledare i Expedition hälsa är du ansvarig för samordning och verksamhetsledning av projektet. Detta sker i nära dialog med projektets övriga medarbetare. Du blir del av ett tvärprofessionellt team med sexolog, pedagoger och kommunikatör. Du kommer att arbeta med och i relation till barn och vuxna i förskola och grundskola åk. F-3, samt våra samarbetande organisationer. Du kommer även att ha kontakt med finansiär av projektet.

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika erfarenheter bland annat inom de sju diskrimineringsgrunderna.

Tjänsten:
Huvudsakliga ansvarsområdena:

 • Samordning och verksamhetsledning
 • Arbetsledning med personalansvar
 • Viss ekonomistyrning samt ansvar för verksamhets- och projektrapporter.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Enskilt och tillsammans med kollegor mäta, följa upp och säkerställa mål i projektet
 • Delta i och arrangera interna och externa nätverk kopplade till dina ansvarsområden
 • Enskilt och tillsammans med kollegor samordna en utbildningsturné
 • Söka samarbeten och projektmedel för utveckling och fortsättning av projektet och verksamheten
 • Enskilt och tillsammans med kollegor skriva ansökningar och utveckla verksamheten
 • Löpande kontakt och rapportering till Jämlikt.nus styrelse
 • Knyta projektet till aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom sexologi, pedagogisk och normkritik

Vem vi söker

Du är en person som har erfarenhet av och engagemang i såväl projektledning som sexologi och kan driva och utveckla vår verksamhet.

Vi söker dig som:

 • har erfarenhet av verksamhetsledning/projektledning
 • har relevant utbildning/erfarenhet
 • har haft personalansvar
 • har kunskap om/erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom ideell sektor

Det är meriterande om du:

 • har kunskap om eller erfarenhet av ett eller flera av följande ämnen: Barnkonventionen, sexualundervisning och rättighetsbaserat arbete utifrån t ex diskrimineringsgrunderna och normkritik
 • har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med barn och/eller unga
 • har pedagogisk och sexologisk erfarenhet

För att lyckas i arbetet behöver du kunna nätverka och ta kontakt med människor på olika sätt. Du är bra på att självständigt och tillsammans med teamet ta dig an och lösa frågor som kommer upp.

Du har god kunskap i Officepaketet och är van vid att arbeta med text. Du arbetar på svenska och gärna även på engelska.


Om rekryteringsprocessen

Vi utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmodell och vill att du i ditt personliga brev beskriver dina erfarenheter av det vi söker genom att besvara frågorna nedan. Bifoga även CV (max 2 sidor). De som bäst uppfyller kraven går vidare i processen och kallas till intervju. Vid behov kommer en andra intervjuomgång användas för ett sista urval.

1. Har du relevant utbildning/erfarenhet? Ja/Nej

Beskriv din utbildning/erfarenhet

2. Har du erfarenhet av projektledning eller verksamhetsledning? Ja/Nej

Beskriv din erfarenhet

3. Har du erfarenhet av samordning/ arbetsledning inklusive personalansvar? Ja/Nej

Beskriv din erfarenhet

4. Har du kunskap och erfarenhet av budgetarbete, bokföring? Ja/Nej

Beskriv din kunskap och erfarenhet

5. Har du meriterande erfarenheter eller kunskaper som du vill lyfta fram? Ja/Nej

Beskriv dina erfarenheter och kunskaper

Sista ansökningsdag är 29/9. Tillsättning kan ske när vi hittar en person vi vill gå vidare med.


Om tjänsten

Tjänsten är en visstidsanställning på 40-60% under projekttiden (t.o.m. februari 2025), med provanställning sex månader

Lönen för heltid är budgeterad till 40 000 kr för en heltidstjänst och kommer inte förändras under projekttiden. Tjänstepension ingår.

Kvälls- och helgarbete förekommer i liten omfattning. Resor regionalt och nationellt ingår, särskilt under projektets sista år

Tillträde: efter överenskommelse.

Verksamheten utgår ifrån Malmö.

Sista ansökningsdag 29 sep 2022

Ansökan skickas till Jmlikt.nu@jamlikt.nu