Expedition hälsa söker pedagoger i förskolan och åk F-3 till referensgrupp

02.02.2023

Expedition hälsa är ett normkritiskt projekt som utvecklar metodmaterial kring barns hälsa med fokus på rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer för undervisning med barn i åldern 4-9 år i förskola och årskurs F-3.

Under 2023 skriver Expedition hälsa en normkritisk metodbok för pedagoger samt skapar en digital plattform med material för förskolan och åk F-3. Som ett led i att skapa materialet arbetar vi med referensgrupper som kan ge perspektiv på de övningar, illustrationer och verktyg vi skapar.

Du som medverkar i vår pedagogiska referensgrupp kommer att, tillsammans med andra pedagoger, kunna dela med dig av dina erfarenheter i syfte att förbättra vårt kommande pedagogiska material kring barns hälsa utifrån rättigheter, identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer. Referensgrupperna ses fyra gånger under året (mars, maj, september och november ca 1,5 h/möte) och kommer även att kunna testa den digitala plattform vi skapar.

Vi söker därför dig som arbetar eller har arbetat i förskolan eller åk F-3 och som vill delta i Expedition hälsas referensgrupp. Du som medverkar kandelta på våra träffar samt även testa den digitala plattformen. Du kan välja att vara med på en eller båda av delarna. En viss ekonomisk kompensation för medverkan kan ges.

För dig som vill läsa mer om Expedition hälsa, läs här.

Vill du vara en del av vår referensgrupp? Kontakta oss på Jmlikt.nu@jamlikt.nu