Vi söker projektmedarbetare till Bästa möjliga hälsa!

01.12.2021

Uppdatering: alla tjänster är tillsatta. 
Vi söker nu flera stjärnor till projektet till rollerna som projektledare, kommunikatör, sexolog och pedagog! Läs mer och ansök på projektsidan.

Projektet Bästa möjliga hälsa! är ett kunskapshöjande projekt som riktar sig mot barn, pedagoger och vårdnadshavare för att öka barns möjligheter till bästa möjliga hälsa, välmående och skydd med fokus på barns sexualitet. Projektets övergripande mål är att, tillsammans med barn, ta fram arbetsmetoder för personal och vårdnadshavare så att de får ökad förståelse och kunskap för att vara ett stöd till barns förståelse av sin sexuella-, kroppsliga- och identitetsutveckling.