historia

Jämlikt.nu grundades av Karin Salmson och Anna Hedvall i den lilla Skånska byn Billeberga, tillsammans med andra genomfördes litteraturstudier, utbildningar av lokala pedagoger och dialoger med beslutsfattare.

Under åren har föreningen varit initiativtagare och projektägare till flera olika projekt samt genomfört olika utbildningar. 

EXPEDITION HÄLSA är vårt pågående arvsfondsprojekt (2022-2025). Projektet syftar till att stärka barns rätt till hälsa och utveckling. För mer information se projektets hemsida Expeditionhalsa.se


UPPDRAG NINJAS Arvsfondsfinansierat projekt 2011-2014

Ungdomar från Uppdrag Ninjas deltog i Feministisk festival i Malmö 2015 samt på Fredrika Bremer förbundets Apelrydsseminariet 2015 med workshops kring ungas delaktighet. Projektledarna deltog på Barnrättsdagarna 2015 med ett seminarium kring erfarenheterna.

PRIDE LANDSKRONA 2012-2013 initierades och genomfördes med ungdomarna i Uppdrag Ninjas regi, 2014-2018  genomförde föreningen Pride och har fortsatt i samarbete med HELA ideella.

HELA LANDSKRONA 2017-2019

Föreningen startade upp HELA Landskrona som en årligt återkommande föreläsningshappening under tre år. 2019 sökte och erhöll föreningen SIDAmedel för att genomföra en hel veckas festival kring Globala målen 2030. Initiativet ledde fram till bildandet av HELA ideella.

HELA ideella 2018-2022
2018 bildades parplyföreningen HELA ideella där jämlikt.nu är medlemmar och vi representerats i styrelsen. Genom samarbetet har bland annat mötesplatsen QueeeLA för unga hbtqia+ personer startat under 2021.

UTBILDNINGAR

  • Jämställdhet och genusfrågor i olika former av utbildningar med föräldrar, förskole- och skolpersonal kring under framförallt de första åren i föreningen 2006-2010.
  • Föreläsning om mångfald och normer på Stockholm Pride, samt på Feministisk Festival i Malmö, 2019
  • Workshops kring Barnkonventionen på Landskrona bibliotek samt fritidsgården LAB, i Landskrona 2019. Handlingsbok för förändring delades ut till deltagande barn.
  • Workshop i normkritiskt tänkande för FPES, en transförening i Malmö, 2015.

FÖREDRAG, SEMINARIUM OCH ANNAT

  • Föredrag om jämställdhet och nuläge under FemWKND i Malmö 2019
  • Fyra scensamtal om barn och normer på Malmö Festivalens hållbarhetsscen, 2019

Sex olika föredrag fokuserade på barns livsvillkor och rättigheter under ´barndagen´ på HELAveckan 2019."Jag tänkte att det kan inte bara jag som vill skapa förändring så att fler barn och unga får fler möjligheter än de som snävar normer ger. Det visade sig att jag hade rätt. Inom kort var vi ett gäng som sågs en gång i veckan och diskuterade och försökte påverka till exempel den lokala barnomsorgen. Att gå samman för att skapa förändring är en uråldrig strategi som fortfarande fungerar."

Karin Salmson, grundare