historia

Jämlikt.nu grundades av Karin Salmson och Anna Hedvall i den lilla Skånska byn Billeberga, tillsammans med andra genomfördes litteraturstudier, utbildningar av lokala pedagoger och dialoger med beslutsfattare.

Så småningom sökte Johanna Ivarsson och Linn Alenius stöd från Allmänna arvsfonden och skapade med deras stöd det treåriga projektet Uppdrag Ninjas, och föreningens säte kom att flyttas till Landskrona där de flesta aktiviteter nu också genomförs, till exempel en årlig Prideparad.


"Jag tänkte att det kan inte bara jag som vill skapa förändring så att fler barn och unga får fler möjligheter än de som snävar normer ger. Det visade sig att jag hade rätt. Inom kort var vi ett gäng som sågs en gång i veckan och diskuterade och försökte påverka till exempel den lokala barnomsorgen. Att gå samman för att skapa förändring är en uråldrig strategi som fortfarande fungerar."

Karin Salmson, grundare