om oss

ÖPPET FÖR ALLA
SOM VILL SKAPA FÖRÄNDRING


Jämlikt.nu är öppen för alla som vill verka inom föreningens syfte: att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

"Sedan jag gick med i Uppdrag Ninjas har jag förändrats jättemycket. Innan satt jag mest tyst i klassrummet, men nu tar jag plats och säger vad jag tycker. Att öva mig på att stå upp för mina åsikter och se att yttrandefriheten gäller mig också, är en sån sak som jag fått med mig från gruppen. Det har förändrat hela mitt liv. Nu har jag till och med hållit föreläsningar för vuxna!"

Vilja, 15 år, ninja i Jämlikt.nu-projektet Uppdrag Ninjas