Expedition Hälsa

Expedition Hälsa

Om projektet Expedition Hälsa

Projektet Expedition Hälsa är ett kunskapshöjande projekt som riktar sig mot barn och pedagoger för att öka barns möjligheter till bästa möjliga hälsa med fokus på barns sexualitet. 

Projektet ska resultera i ett metodmaterial för pedagoger som arbetar med barn 4-9år och en pedagogisk hemsida med information tillgänglig för allmänheten.

Projektet ägs av föreningen Jämlikt.nu, en förening vars syfte är att förbättra barns och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

För mer information, kontakta projektets  medarbetare på 

Jmlikt.nu@jamlikt.nu

Läs mer på https://expeditionhalsa.se/