uppdrag ninjas

Uppdrag Ninjas 

Uppdrag Ninjas var ett projekt som Jämlikt.nu genomförde tillsammans med ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Uppdrag Ninjas arbetade för att stärka ungas egenmakt i frågor som rör jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Och för att reagera mot diskriminering och agera i samhället. Projektet arbetade med att utbilda, inspirera och engagera ungdomar och vuxna i ungdomars närhet i de frågor som var aktuella för projektet: jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. 

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden under 2011-2014, och var ett kommunövergripande projekt i Skåne som resulterade i en bok i syfte att stötta andra unga att driva sina egna frågor. Boken Handlingsbok för förändring finns att köpa på tex. Adlibris. 

Uppdrag Ninjas på Facebook