jämlikt.nu

FÖRENING FÖR FÖRÄNDRING


Normkritik - inkludering - handlingskraft

Sedan 2006 har Jämlikt.nu skapat förändring genom att tillsammans verka för ett mer rättvist samhälle. 


Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen och välkomnar alla som vill verka i samma andra!

Föreläsningar och utbildningar

I vår förening finns många erfarna föreläsare inom områden som normer och normkritik, genus och jämställdhet, mångfald och integrering.

Det finns också möjlighet att boka någon av våra unga Ninjor för att inspireras av deras erfarenheter

INSPIRERAS?

Vi kommer!VÄLKOMMEN
ATT DELTA

Här är alla åldrar välkomna från hela landet!

Du kan bli medlem och delta i existerande aktiviteter, eller bli medlem och skapa något helt eget!

Du som vill starta ett projekt i föreningens anda är välkommen in under vårt paraply!