jämlikt.nu

FÖRENING FÖR FÖRÄNDRING


Normkritik - inkludering - handlingskraft

Sedan 2006 har Jämlikt.nu skapat förändring genom att tillsammans verka för ett mer rättvist samhälle. 


Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen och välkomnar alla som vill verka i samma andra!

Föreläsningar och utbildningar

I vår förening finns många erfarna föreläsare inom områden som normer och normkritik, genus och jämställdhet, mångfald och integrering.

INSPIRERAS?

Vi kommer!