Bästa möjliga hälsa!

Om projektet Bästa möjliga hälsa!

Projektet Bästa möjliga hälsa! är ett kunskapshöjande projekt som riktar sig mot barn, pedagoger och vårdnadshavare för att öka barns möjligheter till bästa möjliga hälsa, välmående och skydd med fokus på barns sexualitet. Projektets övergripande mål är att, tillsammans med barn, ta fram arbetsmetoder för personal och vårdnadshavare så att de får ökad förståelse och kunskap för att vara ett stöd till barns förståelse av sin sexuella-, kroppsliga- och identitetsutveckling.

Projektet kommer att arbeta med och i relation till både barn och vuxna i förskola, förskoleklass samt årskurs 1-3 i grundskola samt våra samarbetande organisationer: RFSU, Rädda Barnen, Make Equal, Pedagogisk Inspiration Malmö, Länsstyrelsen Skåne. Projektet ska resultera i ett metodmaterial i formen av en bok för pedagoger som arbetar med barn 4-9år, ett kortare föräldramaterial och en pedagogisk hemsida med tips och tricks tillgänglig för allmänheten.

Projektet ägs av föreningen Jämlikt.nu, en förening vars syfte är att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Projektet har 3-årig finansiering av Allmänna Arvsfonden och har preliminärt uppstartsdatum 1 mars.

Vi söker medarbetare till projektet: projektledare, kommunikatör, sexolog och pedagog.
Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika erfarenheter inom de sju diskrimineringsgrunderna.

Tjänsterna är annonserade som deltider, sök gärna fler tjänster om din kompetens är bred. Vi kommer att sätta samman ett team som på bästa sätt kan uppnå projektets syfte och resultat tillsammans.
Uppdatering 2021-12-21
Tjänsterna är nu tillsatta.