aktuellt

På Basilika i Landskrona hölls den nya styrelsens första möte. Vi avtackade Sofie Olovsson som ordförande och valde in Karin Salmson till posten. Firmatecknare jämte kassör Linn Alenius är fortsatt Anette Bergmasth.

ÅRSMÖTE 2019

31.03.2019

Årets årsmöte hålls digitalt och alla betalande medlemmar har rätt att rösta!