Årsmöte 2020

24.02.2020

Hurra! Årsmötet är avklarat, och vilket år vi kunde lägga bakom oss! Verksamhetsberättelsen har nog aldrig varit så rik på exempel på hur vi kunnat bidra till en mer jämlik värld. 

Ett urval av vad vi pysslat med 2019 kan ses nedan.

Bland annat genomfördes HELAveckan i september.; Ameli Frostell sökte och fick ekonomiskt stöd till föreningen från SIDA för att genomföra och utveckla HELA Landskronas festival. Föreningen anlitade Linn Alenius för att projektleda veckan. I veckan ingick även Landskrona Pride där Lila Johansson drev arrangemanget.

Uppdrag Ninjas/Bokrelease: Handlingsbok för förändring: Karin Salmson projektledde och var redaktör för boken Handlingsbok för förändring som utkom 14 september 2019 i samband med HELAveckan där den delades ut och marknadsfördes på olika vis. Boken är den avslutande delen av AllmännaArvsfonden-projektet Uppdrag Ninjas som leddes av Linn Alenius och Johanna Ivarsson, och som även Sofie Olovsson var en del av. Boken trycktes i 500 exemplar och i slutet av årets inleddes ett samarbete med förlaget Tallbergs för att de ska tillgängliggöra boken för köp genom sina kanaler. 

Hemsida: www.jamlikt.nu: I början av året (februari) skapade Karin Salmson en hemsida via webtjänsten Webnode, vilket resulterat i att föreningen fått en hemsida samt en mejladress (info@jamlikt.nu) 

Sociala medier: Karin Salmson har under 2019 ökat närvaron på föreningens sida på Facebook där information om föreningen, medlemmar och besläktade ämnen har delats löpande.

Logga: Föreningen har fått en ny logga tack vare medlemmen Lila Johansson som tog fram den inför HELALandskrona och den trycktes också på den vepa som beställdes för tillfället.

Föredrag & workshops:

  • Karin Salmson deltog i FemWKND i Malmö med ett föredrag i mars, ett event ordnat av Malmös feministiska nätverk för att uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars

  • Karin Salmson deltog med fyra korta scensamtal på Malmö Festivalens hållbarhetsscen för föreningens räkning i augusti.

  • Johanna Ivarsson höll en workshop på Landskrona Bibliotek om barnkonventionen och skapandet av Handlingsbok för förändring i september, vid tillfället delades också boken ut till barn, föräldrar och personal.

  • Linn Alenius, Ameli Frostell, Lila Johansson, Johanna Ivarsson, Sofie Olovsson, Anette Bergmasth och Karin Salmson deltog på scen under HELAveckan i september under "Barndagen". Föredragen fokuserade på barns livsvillkor och rättigheter.

  • Karin Salmson och Johanna Ivarsson deltog på Stockholm Pride i augusti med en föreläsning, samt på Feministisk Festival i oktober.

  • Sofie Olovsson höll två workshops i barnkonventionen på LAB Landskrona i december. LAB Landskrona är en fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6 på Koppargården. 10 barn per workshop deltog. Handlingsbok för förändring delades ut till barnen som deltog i workshopen.En ny styrelse valdes också, i stort lik den förra men med förändringen att Mikael Bergmasth både blev nyinvald i styrelsen och fick äran att axla rollen som kassör från Anette Bergmasth. Karin Salmson tackade för sig som ordförande och nu är det Ali Al-Aboosi som tagit över för 2020! Stort tack till avgående och stort lycka till tillträdande.


Efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte och nästa möte sattes till slutet av april.

Nytillträdd ordförande: Ali Al-Alboosi