samarbeten

Jämställd utveckling Skåne (fd. Winnet)

Jämlikt.nu är medlemmar i Jämställd utveckling Skåne och deltar bland annat i Mångfaldsbussen.

HELA Ideella

Jämlikt.nu är medlemmar i HELA Ideella och arrangerar bland annat HELA Landskrona veckan.

ABF Malmö

Jämlikt.nu söker tillsammans med ABF i Malmö stöd från Allmänna Arvsfonden för att skapa ledarskapsutbildning för unga med start 2021.