samarbeten

Jämställd utveckling Skåne (fd. Winnet)

Jämlikt.nu är medlemmar i Jämställd utveckling Skåne och deltar bland annat i Mångfaldsbussen.

HELA Landskrona

Jämlikt.nu är medlemmar i HELA Landskrona och arrangerar bland annat HELA Veckan hösten 2019.

ABF Malmö

Jämlikt.nu söker tillsammans med ABF i Malmö stöd från Allmänna Arvsfonden för att skapa ledarskapsutbildning för unga med start 2021.