Projekt Ungas tryck- och yttrandefrihet

Under åtta veckor skapar ungdomar i åldrarna 16-19 innehåll för en tidningen UNGDOM≠UNGDUM, som trycks i slutet av sommaren samt publiceras här på jamlikt.nu. Utifrån ungdomarnas intressen kommer teman som berör dem själva att lyftas i form av texter, illustrationer och bilder. Projektet ger ungdomarna verktyg för att skildra och påverka samtiden.

Projektet handlar om att låta ungdomar utnyttja sin tryck- och yttrandefrihet för att lyfta frågor som de är intresserade av och tycker är viktiga. Genom att arbeta med text och skildringar av samtiden skapas ett samhällsengagemang samtidigt som deras demokratiska förmåga stärks. Syftet med projektet är att ge ungdomarna verktyg för att använda sina förmågor och sitt språk för att delta i, samt påverka samhället. Genom att samarbeta med Malmö stad och deras projekt Ung i sommar, når vi ut till olika ungdomar i Malmö. Detta tillsammans med ett fokus på normkritiskt skrivande bidrar till att röster från flera håll lyfts, vilket ökar inkludering och mångfald i det journalistiska arbetet. Efter sommaren kommer vi ha bidragit till fostrandet av demokratiska medborgare, som kan använda sina röster för att kritiskt granska, ifrågasätta och skildra samtiden och samhället de är en del av.

Projektet är finansierat av Idéer för livet, Leapfrogs, Ung i sommar och i samarbete med Fryshuset Malmö