Pedagog

Om projektet Bästa möjliga hälsa!

Projektet Bästa möjliga hälsa! är ett kunskapshöjande projekt som riktar sig mot barn, pedagoger och vårdnadshavare för att öka barns möjligheter till bästa möjliga hälsa, välmående och skydd med fokus på barns sexualitet. Projektets övergripande mål är att, tillsammans med barn, ta fram arbetsmetoder för personal och vårdnadshavare så att de får ökad förståelse och kunskap för att vara ett stöd till barns förståelse av sin sexuella-, kroppsliga- och identitetsutveckling.

Du kommer att arbeta med och i relation till både barn och vuxna i förskola, förskoleklass samt årskurs 1-3 i grundskola samt våra samarbetande organisationer: RFSU, Rädda Barnen, Make Equal, Pedagogisk Inspiration Malmö, Länsstyrelsen Skåne. Projektet ska resultera i ett metodmaterial i formen av en bok för pedagoger som arbetar med barn 4-9år, ett kortare föräldramaterial och en pedagogisk hemsida med tips och tricks tillgänglig för allmänheten.

Projektet ägs av föreningen Jämlikt.nu, en förening vars syfte är att förbättra barns‐ och ungas livsvillkor mot bakgrund av mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Projektet har 3-årig finansiering av Allmänna Arvsfonden och har preliminärt uppstartsdatum 1 mars.

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika erfarenheter inom de sju diskrimineringsgrunderna.


Vi söker en erfaren pedagog som kan arbeta metodutvecklande med särskilt ansvar för att säkerställa måluppfyllelse med fokus på läroplansförankring. Du är en person som kan arbeta självständigt och tillsammans med andra, trivs med att driva och utveckla projektets syfte och mål. Har ett engagemang för barns rättigheter


Huvudsakliga arbetsuppgifter

De huvudsakliga ansvarsområdena i tjänsten innefattar metodutveckling, samordna projektets fokusgrupper och referensgrupper.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Leda fokusgrupper med barn och pedagoger

  • Leda referensgrupp med experter från olika professioner

  • Lyssna in och dokumentera barns tankar, funderingar och kunskaper kring frågor om sexuell hälsa

  • Ta fram metoder och arbetsverktyg för sexuell hälsa i samarbete med barn och pedagoger

  • Föreläsa, kompetensutveckla och implementera resultaten hos pedagoger och vårdnadshavare

  • Säkerställa att projektets mål och resultat anknyter till relevanta läroplaner

Vi söker dig som

har relevant utbildning
har erfarenhet av arbete med barn
har kunskap och erfarenhet av normkritisk pedagogik
har kunskap om ett eller flera av följande ämnen: Barnkonventionen, sexualkunskap, antirasism, HBTQI+
 

Det är meriterande om du

  • har kunskap eller erfarenhet av att arbeta med barn, ungas rätt till sexualundervisning eller normkritik

  • har kunskap eller erfarenhet av mänskliga rättigheter så som sexologi, genus, antirasistiskt arbete eller annat som vi bedömer likvärdigt

  • har erfarenhet av att implementera metoder eller likvärdigt strategiskt arbete 

  • har pedagogisk erfarenhet


För att lyckas i arbetet är det bra om du gillar att ha kontakt med barn. Även att ta kontakt med människor digitalt, per telefon och mail. Du är bra på att självständigt ta dig an och lösa frågor som kommer upp.

Du har grundläggande kunskaper i Word, Excel och Powerpoint och är van att arbeta med text på svenska. Du arbetar obehindrat på svenska och gärna även på engelska.


Om rekryteringsprocessen

Vi utgår från en kompetensbaserad rekryteringsmodell och vill att du i ditt personliga brev beskriver dina erfarenheter av det vi söker genom att besvara frågorna nedan. Bifoga även CV (max 2 sidor). De som bäst uppfyller kraven går vidare i processen och kallas till intervju. Vid behov kommer en andra intervjuomgång användas för ett sista urval.

 
1. Har du relevant utbildning? Ja/Nej

Om ja, beskriv din utbildning och hur den är relevant.


2. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete? Ja/Nej

Om ja, beskriv din erfarenhet!


3. Har du erfarenhet av att implementera metoder? Ja/Nej

Om ja, beskriv din erfarenhet!


4. Har du kunskap och erfarenhet av pedagogisk metodutveckling? Ja/Nej

Om ja, beskriv din kunskap och erfarenhet!

5. Har du meriterande erfarenheter eller kunskaper som du vill lyfta fram?


Sista ansökningsdag är 211221, men tillsättning kan ske när vi hittar en person vi vill gå vidare med.


Om tjänsten

Tjänsten är en visstidsanställning på 80%, under projekttiden.

Lönen för heltid är budgeterad till 40 000 kr för en heltidstjänst och kommer inte förändras under projekttiden. Tjänstepension ingår.

Kvälls- och helgarbete förekommer i liten omfattning.

Distansarbete kan diskuteras.


Tillträde: 1 mars eller efter överenskommelse.


Kontaktperson för frågor om projektet:

Johanna Ivarsson:
johanna.m.ivarsson@gmail.com
0739-326091


Ansök via info(at)jamlikt.nu