Mäns våld mot kvinnor

Män misshandlar kvinnor. Såhär arbetar Kvinnojouren Öresund och Bow Down Dance Academy för att stötta kvinnorna. 

En undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet visar att det under 2022 anmäldes 36 019 fall av misshandel mot kvinnor. 80% av fallen innebar våld i nära relationer. Våldet är utbrett och främst påverkar de som utsätts, men siffror från Statistiska Centralbyrån visar även att 29-46%* av kvinnor känner sig rädda att utsättas för våld, där siffrorna är högre för unga kvinnor mellan åldrarna 16 och 25.

Hanna Bengtsson, som arbetar på Kvinnojouren Öresund, tror inte att personer som inte arbetar med våldsutsatta kvinnor förstår hur utbrett våldet faktiskt är.

- Jag tror att det generellt finns en väldigt stor okunskap, både bland kvinnor och män, om hur vanligt det är, vilka konsekvenser våldet ger och vilka konsekvenser det får för barn som växer upp med våld, säger Hanna Bengtsson.

Kvinnojouren Öresund är en idéburen, samt politiskt oberoende förening som arbetar direkt med våldsutsatta kvinnor. Arbetet innebär bland annat rådgivning, stödsamtal, samt bearbetande samtal. För att stoppa kulturen kring mäns våld mot kvinnor krävs också preventiva åtgärder. Ett sätt att göra det på är genom dans.

UNGDOM≠UNGDUM har intervjuat Julie Chikane. Julie är en professionell dansare och rappare som på sina sociala plattformar lyfter frågor kring kvinnors rättigheter, integritet och säkerhet. Genom dansen har Julie tillsammans med sina arbetskamrater byggt en säker plats för kvinnor att uttrycka sig fritt på Bow Down Dance Academy i Malmö.

- Vi står för att man ska göra vad man vill och göra det för sig själv, stå upp för dina rättigheter att äga din egen kropp, beskriver Julie Chikane.

I Sverige arbetar man med mäns våld mot kvinnor på olika sätt. Socialtjänsten står exempelvis till tjänst för våldsutsatta flickor. Myndigheter kan arrangera skyddsboenden eller skyddade personuppgifter om man utsätts för våld i nära relationer. Varken Bow Down Dane Academy eller Kvinnojouren Öresund är politiska verksamheter. Som politisk oberoende förening tycker Hanna från Kvinnojouren Öresund att kunskapen kring mäns våld mot kvinnor brister i många statliga verksamheter.

- Gång på gång [hör jag] hur kvinnorna som kommer till oss blir bemötta på så sätt som visar att kompetensen inte finns på skola, socialtjänst, sjukvård. Någonstans så räcker det inte, säger Hanna.

Julie Chikane beskriver även hur hon upplever att det inte arbetas tillräckligt med frågan och att brott anmäls flera gånger utan att något händer.

- Nu när jag börjat skrolla på Tik-Tok hör jag om situationer där kvinnor utsätts för våld och gång på gång anmäler det till polisen, men att de inte kommit någonstans förrän det gått för långt. Det är synd att det måste gå så långt innan något händer, säger Julie.

Hanna beskriver hur hjälpen kan se ut när man väl söker stöd hos socialtjänsten.

- Är det så allvarligt att du behöver ett skyddat boende, eller [att man] behöver gömma sig, då tror jag att man oftast får hjälp. Men de här mellanfallen där man behöver hjälp att lämna en relation eller få en annan bostad, där brister det, säger Hanna.

Vidare berättar Hanna att många personer saknar kunskap kring våld mot kvinnor generellt, och att våldet inte alltid innebär fysisk utsatthet för att vara skadlig för kvinnor, utan även psykiskt.

- Det är ju inte alltid som våldet är fysiskt, utan ofta är det också väldigt svårt psykiskt våld, och det är inte alla som förstår hur stora konsekvenserna av det psykiska våldet är, säger Hanna.

Men hur ska våldet ta slut? Mälardalens universitet presenterar en studie som visar att män behöver engagera sig i ämnet om våldet mot kvinnor för att det ska få ett slut. Hanna berättar att vid olika tillställningar där man pratar om mäns våld mot kvinnor, är majoriteten som närvarar engagerade kvinnor.

- Det vi ser är att intresset från männens sida är ganska svalt. Vi skulle ju behöva få männen intresserade, säger Hanna.

- Jag tror alla är medvetna om att man inte slår en kvinna, men jag tror att gärningsmännen väljer att ignorera det, svarar Julie på frågan om hon tror att män är medvetna om våldet mot kvinnor och dess konsekvenser.

Tror du att det kommer att bli bättre i framtiden?

- Jag hoppas att det blir bättre i framtiden. Hoppet är det sista som lämnar kroppen - som jag brukar säga, säger Julie.