En provocerande handling som sätter yttrandefrihet och religionsfrihet på spel

Vill vi leva i ett samhälle som liknar nazisternas? Koranbränningar hör inte hemma i ett demokratiskt och civiliserat samhälle där alla människor är lika värda. Att bränna koraner ska räknas som hets mot folkgrupp, skriver Sara 

I boken "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" berättar författaren Johannes Anyuru om händelsen som provocerade Amin och Hamad från den radikala muslimska gruppen IS till att utföra ett terrorangrepp mot konstnären Göran Loberg. Händelsen handlade om att konstnären hade löjligtgjort profeten Muhammed genom att rita satiriska karikatyrbilder av honom. Detta framkallade vrede och sorg hos muslimerna i världen och var en grogrund för radikala och fundamentalistiska grupper att reagera våldsamt. Detta är ett fiktivt exempel på hur man använder yttrandefrihet på fel sätt, som leder till våldsamma reaktioner. Man struntar i andras känslor och hur det kan såra andra människors värderingar. Man blundar även för religionsfrihet som garanterar respekt för människors tro. Därför är det viktigt att förstå vad yttrandefrihet egentligen innebär.

Under de senaste månaderna vid flera tillfällen har den dansk-svenska politikern Rasmus Paludan bränt den heliga koranen öppet på gatorna i Sverige. Aktionen har fått starka reaktioner från olika håll, både i Sverige och utomlands. Helt uppenbart har denna händelse skadat Sveriges bild hos muslimska länder och skapat ett dåligt rykte för Sverige utomlands. Detta har i sin tur lett till protester och bojkott av svenska varor i affärer. Det har även till viss del påverkat att Sveriges medlemsansökan för Nato inte blev beviljad förrän i sista stund.

Detta är ett exempel på hur man använder yttrandefrihet på fel sätt. Paludan har utnyttjat Sveriges demokrati och yttrandefrihet på ett dåligt sätt. Det är inte meningen med yttrandefrihet att kränka andra människors känslor och skapa kaos och skador i samhället. Är det meningen med yttrandefrihet att såra människor? Att vara respektlös mot människors tro? Att löjliggöra heliga figurer och symboler och förnedra dessa genom att bränna upp heliga böcker?

Sverige är ett demokratiskt land där demokratin är grunden till hela samhället. Två grundpelare i demokratin är religionsfrihet och yttrandefrihet. Religionsfrihet betyder att man får utöva sin religion obehindrat, samtidigt som man ska visa respekt för olikheterna. Yttrandefrihet betyder att man uttrycker sina olika åsikter obehindrat och att man inte ska bli straffad för sina politiska och egna åsikter. Yttrandefrihet bör inte utnyttjas för att förnedra vissa folkgrupper eller utföra åtgärder som hetsar upp olika folkgrupper.

Jag menar att man kan jämställa koranbränningen med Hitlers bokbål under år 1933. Då brände nazisterna böcker med innehåll som gick emot deras ideologi. Som exempelvis kommunistiska, marxistiska och böcker skrivna av judar. Samtidigt hyllades nazismen och nazismens tankar och böcker spreds i det tyska samhället. Det var ett hemskt och grymt samhälle och jag känner att händelser som Paludans koranbränning gör att Sverige går i den riktningen. Det börjar med bokbål och slutar med en diktatur. Vem vill leva i ett sånt samhälle?

Ingen vill leva i ett samhälle där heliga böcker bränns öppet på gatorna eller ett samhälle som liknar nazisternas tid. Därmed tycker jag att det borde vara olagligt att bränna upp heliga böcker och löjliggöra heliga figurer i olika religioner. För det kan skada demokratin och yttrandefriheten istället för att stärka den.

Jag tror inte att personerna som agerar våldsamt är arga på koranbränningarna i sig utan på utanförskapet och att inte få komma in i och vara med i samhället. Det är detta som leder till våld och hatbrott från båda håll. Vi behöver jobba på att öppna upp Sverige, för att alla ska få en chans att få ta del av Sverige för att minska segregationen och rasismen. Detta är vad vi borde jobba med, öppna upp Sverige så att alla kan få ta del av det!