Expedition hälsa

Expedition hälsa

Expedition Hälsa arbetar med barns rätt till hälsa, med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer!

Vi har tillsammans med barn i åldern 4-10 år och med förankring i forskning och läroplaner för för– och grundskola arbetat fram metodmaterial för att undervisa i frågor som rör hälsa med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Materialen har också testats av pedagoger samt genomlysts under framtagandet av såväl pedagoger, elevhälsa, sexologer som av flertalet organisationer och forskare

Vi utbildar även personal inom förskolan och grundskolans tidigare år. Våra utbildningar innehåller fördjupad kunskap om barns utveckling gällande identitet, kropp, sexualitet, samtycke och relationer samt ger kunskap om pedagogiska metoder och förhållningssätt för undervisning i dessa frågor. 

Tveka inte att höra av er till oss för kostnadsförslag och för att boka en utbildning! Kontakta oss här!

Läs mer om våra material och utbildningar på expeditionhalsa.se och följ vårt arbete på Instagram: jamlikt.nu. 

Expedition hälsa är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden som pågår mars 2022- februari 2025.