WOW - SIDApengar

22.06.2019

Helt fantastiskt: Vår ansökan för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling gick igenom! Nu sprider vi kunskap, hopp och engagemang!

Det betyder att höstens HELAvecka i Landskrona, med start 14/9, blir något utöver det vanliga! Det blir Pride, en massa föreläsningar, aktiviteter och spännande projekt kopplade till veckan. Och så släpper vi så klart vår bok från projektet Uppdrag: Ninjas. 

Motiveringen lyder: "HELA Landskrona är en befintlig aktivitet som på ett bra sätt förstärks med kommunikation om Globala målen. Det är en tydlig styrka att majoriteten av kommunikation baseras på redan framtaget material. Kommunikationsinsatsen får en relativt låg kontaktkostnad samtidigt som den lokala relevansen förtydligas med det kompletterande material som tas fram. Aktiviteten har potential till bra spridning inom lokalsamhället."