ÅRSMÖTE 2019

31.03.2019

Årets årsmöte hålls digitalt och alla betalande medlemmar har rätt att rösta!

I år röstade vi bland annat igenom stadgeändringar, samt tillsatte en ny styrelse