Konstituerande styelsemöte

02.05.2019

På Basilika i Landskrona hölls den nya styrelsens första möte. Vi avtackade Sofie Olovsson som ordförande och valde in Karin Salmson till posten. Firmatecknare jämte kassör Linn Alenius är fortsatt Anette Bergmasth. 

I övrigt talade vi om kommande projekt och ansökningar, året som gått, hemsidan och sociala medier.

Nästa möte hålls i Landskrona 10 juni, 2019, kl 19:00.